• Novi partneri. Više posla. Veći prihod.

    Iskoristite mogućnost mPOS-a.

Zašto Visa Ready za mPOS

Lakše kretanje ekosustavom plaćanja

Krenimo

Dobijte pristup programu Visa Ready za mPOS

Kreirajte nova mPOS rješenja

Zainteresirani ste za mPOS program Visa Ready?