• Razmišljajte izvan okvira

    Razvijte svoje mogućnosti digitalnog plaćanja.

Visa contactless

Proširite svoj program digitalnih plaćanja.
Transakcija se završava na mobilnom telefonu
Kôd se upisuje na računalni zaslon
Žene na benzinskoj crpki