Two young girls looking at a phone together.

Kako mreža spaja svijet

VisaNet radi neprekidno kako bi osnažila elektronička plaćanja za svakoga, svagdje.

VisaNet

Kao jedna od najvećih svjetskih mreža elektroničkog plaćanja, VisaNet je posvećena viziji Visa kartice da potrošačima, tvrtkama i vladama pruži najbolji način plaćanja.
Closeup of a hand holding a smartphone displaying 'Visa' and the phrase 'Wave phone over reader.'

VisaNet inovacija

Pogledajte iza kulisa usluge VisaNet.
electronic payments

Saznajte više o usluzi VisaNet

Woman writing on a clear board.