• Visa Secure sa EMV® 3-D Secure

    Autentikacija sljedeće generacije koja globalnu e-trgovinu čini sigurnom u stvarnom vremenu.
Visa Secure logo.

Za više informacija obratite se izravno izdavatelju Visa kartice