Visa Secure sa EMV® 3-D Secure

Autentikacija sljedeće generacije koja globalnu e-trgovinu čini sigurnom u stvarnom vremenu.

Visa Secure sa EMV 3-D Secure

Visa je prije više od 15 godina pokrenula izvorni 3-D Secure protokol kako bi zaštitila transakcije e-trgovine pružajući dodatnu razinu provjere identiteta prije autorizacije. 3-D Secure (3DS) omogućuje razmjenu podataka između trgovca, izdavatelja kartice i, po potrebi, kupca radi provjere je li transakciju pokrenuo pravi vlasnik računa.

Pogodnosti


Resursi

Visa Secure logo.

Za više informacija obratite se izravno izdavatelju Visa kartice