Uvjeti pružanja usluge Visa Solution

VAŽNO: PAŽLJIVO PROČITAJTE SLJEDEĆE UVJETE USLUGE VISA SOLUTION („UVJETI”). POTVRĐUJETE DA RAZUMIJETE I SLAŽETE SE SA SVIM OVIM UVJETIMA AKO STE SE REGISTRIRALI U VISA SOLUTION ILI AKTIVIRALI KARTICU ZA VISA SOLUTION. OVI UVJETI ZAMJENJUJU SVE UVJETE PRIJE U VEZI S VISA SOLUTION. 

Za sve registracije u Visa Solution nakon dana 1. srpanj 2024. primjenjuje se sljedeći odjeljak.

Visa Solution podliježe ispunjavanju uvjeta o podobnosti za vlasnika kartice. Razumijete da, gdje vaš Izdavatelj pruža uslugu Click to Pay, možda nećete biti podobni za Visa Solution. Međutim, Visa može koordinirati s Izdavateljem (uključujući dijeljenje informacija koje ste pružili za registraciju za Visa Solution) kako bi osigurala da primate odgovarajuće i pojednostavljene usluge. Ako ne ispunjavate uvjete za Visa Solution, razumijete da prihvaćanje i potvrda ovih Uvjeta ne stvara ugovor s Visom i da se preostali Uvjeti neće primjenjivati. Pojmovi pisani velikim početnim slovom su definirani u ovim Uvjetima.

  1. Visa Solution

  Visa Solutionom upravlja Visa U.S.A. Inc. („Visa”). Kontaktni podaci za Visu navedeni su u odjeljku L Kontaktirajte nas u nastavku.

  Kako se upotrebljava u ovim Uvjetima, izraz „Visa Solution” znači sve od sljedećeg: sve Visa Click to Pay i/ili Visa Checkout značajke, funkcionalnost i usluge, sada dostupne ili dodane u budućnosti, bilo da su označene kao Visa Click to Pay, Visa Checkout ili pod nekim drugim nazivom, i bilo da su dostupne putem mrežne stranice ili mobilne stranice Visa Solution koja djeluje kao domena ili poddomena („Mrežna stranica”) ili putem aplikacije ili funkcionalnosti koju nudi banka izdavatelj ili institucija za plaćanje, trgovac, ili ostale treće strane (skupno, „Usluge”); logotipi, dizajni, tekst, slike, videozapisi, grafike, softveri i ostali sadržaj i materijali u vlasništvu Vise ili njezinih izdavača licenci dostupnih putem Visa Solution, te njihov odabir i dogovor (skupno, „Sadržaj”); te hardver Vise, softver i mrežna mjesta povezane sa stavljanjem Visa Solution vama na raspolaganje (skupno, „Visa Solution sustav”).

  Visa Solution nudi vam (i) mogućnost pohrane platnog računa i ostalih povezanih informacija kao što su adresa e-pošte, broj mobilnog telefona te adrese za naplatu i dostavu („Podaci o kartici”) za vaše Visa kreditne, debitne i prepaid kartice s mogućnošću ponovne doplate i ostale kartice ili načine plaćanja za koje je Visa odlučila da ispunjavaju uvjete za uporabu uz Visa Solution („Podobne kartice”); te (ii) mogućnost upotrebe Visa Solution za dijeljenje podataka o vašoj kartici s trgovcima, ili ostalim trećim stranama, koji prikazuju ikonu Click to Pay  gdje je Visa kartica prihvaćena ili koji prikazuju oznaku Visa Checkout, kako bi im se omogućilo da obrađuju transakciju. Visa može automatski ažurirati određene Podatke o kartici kao što su broj kartice i datum isteka, kako je to dala financijska institucija ili neki drugi subjekt koji je izdao vašu Podobnu karticu(e) („Izdavatelj”).

  Vaš Izdavatelj može pružiti dodatne informacije o vašoj Podobnoj kartici(ama), kao što su dostupnost nagradnih bodova, opcije rata za plaćanje i ostale povlastice Podobne kartice(a). Ako je tako, predstavljamo vam ove podatke u Visa Solution onakvim kakvi jesu, kako smo ih primili od Izdavatelja vaše Podobne kartice. Ako imate bilo kakvih pitanja o ovim informacijama, obratite se Izdavatelju.  Tamo gdje je to primjenjivo, Visa će obraditi vaše podatke kako bi utvrdila jeste li podobni za ove opcije ili povlastice i kako bi vam ih prikazala.

  Kada koristite Visa Solution, prenositi ćemo vaše podatke o kartici trgovcu ili nekoj drugoj primjenjivoj trećoj strani kako bismo im omogućili obradu transakcije. Visa može generirati numerički surogat vašeg broja računa za plaćanje Visa Podobnom karticom (token) koji će se koristiti u svrhu zaštite vaših Podobnih kartica. Slažete se da trgovac ili neka druga primjenjiva treća strana može prenositi informacije o transakciji primjenjivoj mreži za vašu Podobnu karticu i da će vaša transakcija biti plaćena korištenjem Podobne kartice koju ste odabrali.

  Potvrđujete da podatke o kartici koji su pohranjeni ili pruženi korištenjem Visa Solution pružate vi ili, u određenim nadležnostima, u vaše ime Izdavatelj ili trgovac ili treća strana, te da sadrže osobne financijske podatke. Podobne kartice možete koristiti samo u vezi s Visa Solution ako vas Izdavatelj smatra vlasnikom kartice ili ovlaštenim korisnikom, a vaše ime je prikazano na Podobnoj kartici. Potvrđujete i slažete se da ste odgovorni za potpunost i točnost podataka o kartici kao i ostalih podataka koje pohranite s Visa Solution ili pružite prilikom uporabe Visa Solution. Morate koristiti samo valjane adrese e-pošte i telefonske brojeve koje posjedujete ili kojima upravljate. Iako Visa može provesti određene provjere valjanosti Podataka o kartici za Visa kartice, Visa nije odgovorna za točnost Podataka o kartici ili ostalih podataka koje navedete, uključujući i jesu li podaci o kartici aktualni i ažurirani.

  Visa Solution nije bankovni račun ili platni račun i ne nudi nikakav kredit ni vama ni trgovcu. Svaka transakcija koju obavite pomoću Visa Solution odražavat će se na računu koji se odnosi na Podobnu karticu koju koristite za transakciju. Plaćanje tog računa isključivo je stvar između vas i Izdavatelja Podobne kartice.

  2. Važna napomena o vašim transakcijama

  DOK VISA SOLUTION POMAŽE OLAKŠATI TRANSAKCIJU, VISA NIJE STRANA U TRANSAKCIJI, A PLAĆANJE TRGOVCU ILI OD TRGOVCA U VEZI S VAŠOM UPORABOM USLUGE VISA SOLUTION, UKLJUČUJUĆI KUPNJU ILI POVRAT ROBE ILI USLUGA, ISKLJUČIVO JE IZMEĐU VAS I TRGOVCA.

  AKO VAM JE POTREBAN POVRAT UPLAĆENIH SREDSTAVA ILI PONIŠTENJE BILO KOJE TRANSAKCIJE DOVRŠENE PREKO VISA SOLUTION, MORATE SE OBRATITI TRGOVCU NA KOJEG SE OVO ODNOSI I/ILI IZDAVATELJU PODOBNE KARTICE KOJU STE UPOTRIJEBILI ZA OVU TRANSAKCIJU. IMAJTE NA UMU DA VISA NIJE STRANA U TRANSAKCIJI PA STOGA VISA NE MOŽE RJEŠAVATI TAKVE PROBLEME KOJE MOŽETE IMATI S OVOM TRANSAKCIJOM.

  AKO IMATE SPOR S TRGOVCEM O TRANSAKCIJI PROVEDNOJ PREKO VISA SOLUTION, ISKLJUČIVO STE VI ODGOVORNI ZA RJEŠAVANJE SPORA IZRAVNO S TRGOVCEM ILI PUTEM IZDAVATELJA. ZBOG NAČINA NA KOJI VISA SOLUTION FUNKCIONIRA, VISA NIJE STRANA U TRANSAKCIJI.

  3. Uvjeti usluge

  Visa Solution možda neće biti dostupna na svim Podobnim karticama. Nadalje, Visa može, prema isključivom diskrecionom pravu, ukloniti Podobne kartice iz Visa Solution ili spriječiti aktivaciju Podobnih kartica za Visa Solution, a Visa također može u bilo kojem trenutku revidirati podobnost konkretnih ili općih kreditnih, debitnih i prepaid kartica koje se mogu ponovno doplatiti i ostalih kartica ili načina plaćanja koji se smatraju Podobnim karticama.

  4. Podobnost

  Visa Solution dostupna je samo pojedincima koji:

  1. su stanovnici jedne od sljedećih nadležnosti: Andora, Argentina, Australija, Austrija, Belgija, Bugarska, Brazil, Kanada, Kanalski otoci, Čile, Kina (kontinentalna i Hong Kong), Kolumbija, Hrvatska, Cipar, Češka, Danska, Dominikanska Republika, Farski otoci, Finska, Francuska, Njemačka, Gibraltar, Grčka, Grenland, Mađarska, Indija, Irska, Otok Man, Italija, Kuvajt, Lihtenštajn, Malezija, Malta, Meksiko, Monako, Nizozemska, Novi Zeland, Norveška, Peru, Poljska, Katar, Rumunjska, San Marino, Saudijska Arabija, Singapur, Slovačka, Slovenija, Južnoafrička Republika, Španjolska, Švedska, Švicarska, Ukrajina, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ujedinjeno Kraljevstvo, Sjedinjene Države (uključujući njihove teritorije) ili Vatikan, budući da je svaka nadležnost dostupna („Podobne nadležnosti”);
  2. punoljetni su u njihovoj nadležnosti, pokrajini ili području boravišta;
  3. imaju pristup internetu na računalu ili drugom uređaju; i
  4. su vlasnici kartice ili ovlašteni korisnici jedne ili više Podobnih kartica te su u dobrom statusu s obzirom na račune za svoje Podobne kartice.

  Pristup Visa Solution je zabranjen s bilo koje lokacije na kojoj je to nezakonito ili na drugi način ograničeno. Ako se vaša nadležnost prebivališta promijeni, morate se odmah odjaviti iz Visa Solution i ponovno se registrirati u svojoj novoj nadležnosti prebivališta ako je to Podobna nadležnost. Ako vaša nova lokacija nije kvalificirana kao Podobna nadležnost, možete se ponovno registrirati kada Visa Solution postane dostupan na vašoj novoj lokaciji.

  5. Registracija i sigurnost

  Ako se odlučite registrirati ili aktivirati Podobnu karticu za Visa Solution, suglasni ste da ćete nam pružiti istinite, točne, aktualne i potpune informacije o sebi te nas ažurirati u slučaju promjena tih informacija. U najvećoj mjeri dopuštenoj važećim zakonom, potvrđujete i suglasni ste da Visa neće imati nikakvu odgovornost povezanu s vašim propustom u održavanju točnih informacija s Visa-om, uključujući i vaš propust u primanju važnih informacije i ažuriranja o Visa Solution. Ako Visa ima opravdane razloge za sumnju da su bilo koje informacije koje ste nam dali neistinite, netočne ili nepotpune, Visa može obustaviti ili prekinuti vašu registraciju ili uporabu Visa Solution i odbiti bilo koju i svaku trenutnu ili buduću uporabu Visa Solution (ili bilo kojeg njegovog dijela) s vaše strane.

  Kao dio vaše registracije, potrebno je uspostaviti korisničko ime, a u nekim tržištima možda će biti potrebno postaviti i lozinku. Ti se podaci koriste za provjeru autentičnosti kada upotrebljavate Visa Solution. Ako ste obvezni uspostaviti lozinku, za svoju zaštitu trebate odabrati lozinku koja je jedinstvena za Visa Solution te zapamtiti svoje korisničko ime i lozinku, i ne čuvati zabilješku s vašom lozinkom na ili uz vaše osobno računalo, tablet, mobilni uređaj ili neki drugi uređaj koji se koristi za pristup Visa Solutionu. Odgovorni ste za zaštitu povjerljivosti svog korisničkog imena i lozinke(a), ako postoje. Osim toga, ako odlučite biti zapamćeni na vašem uređaju ili pregledniku ili povežete svoju upotrebu Visa Solution s digitalnim novčanikom na jednom ili više uređaja, odgovorni ste za zaštitu sigurnosti i pristupa takvom uređaju(ima). Važno je da to učinite jer mi nismo odgovorni za bilo kakve gubitke koje pretrpite kao rezultat neovlaštene uporabe vaše Podobne kartice a, ovisno o okolnostima, vaš Izdavatelj može vas smatrati odgovornim za neovlaštenu uporabu vašeg računa za koji se Podobna kartica koristi. Slažete se da ćete odmah obavijestiti Visu o svakoj neovlaštenoj uporabi vašeg korisničkog imena i lozinke, ako je primjenjivo, ili Podobne kartice u Visa Solution, ili ako vaš(i) uređaj(i) na kojima ste odabrali da budete zapamćeni, ili ste ga povezali za vašu uporabu Visa Solution s digitalnim novčanikom, izgubljen ili ukraden ili je na neki drugi način pretrpio neovlašteni pristup ili bilo koje drugo stvarno ili potencijalno kršenje sigurnosti u vezi s vašom upotrebom usluge Visa Solution. Visa zadržava pravo ukloniti vaše Podobne kartice iz Visa Solutiona, obustaviti ili prekinuti uporabu Visa Solutiona i/ili, ako imate lozinku, zahtijevati promjenu lozinke, ako Visa smatra da ista više nije sigurna.

  Vi ste odgovorni za korištenje vaših Podobnih kartica u Visa Solution, kao i da osigurate da je korištenje ili pristup Visa Solutionu u potpunosti u skladu s ovim Uvjetima.

  Slažete se da vam Visa može poslati jednokratni pristupni kôd na vašu e-poštu i/ili mobilni telefon kako bi provjerila vaš identitet prilikom korištenja Visa Solution.

  Redovito pregledavamo sigurnosne mjere za Visa Solution. Međutim, ne možemo jamčiti da su informacije koje prenosite putem interneta potpuno sigurne.

  Možete odabrati upotrebu mogućnosti na svom osobnom uređaju, kao što su otisci prstiju, prepoznavanje lica i/ili zaporka za uređaj („Pristupne šifre”) u vezi s Visa Solution, ako ih Visa omogućuje. Na vašu uporabu Pristupnih šifri primjenjuje se ugovor između vas i proizvođača uređaja. Vaši otisci prstiju, prepoznavanje lica i/ili zaporka uređaja ne napuštaju vaš uređaj. Možete odabrati želite li upotrijebiti Pristupne šifre u vezi s bilo kojom platnom transakcijom, a možete onemogućiti upotrebu Pristupnih šifri u vezi s uslugom Visa Solution isključivanjem vaše kartice ili uklanjanjem vašeg uređaja ovdje.

  6. Ugovori s vlasnikom kartice

  Ovi Uvjeti ne dopunjuju niti na bilo koji drugi način mijenjaju bilo koji ugovor s vašim Izdavateljem u vezi s Podobnom karticom („Ugovor s vlasnikom kartice”). U slučaju bilo kakve nedosljednosti između ovih Uvjeta i vašeg Ugovora s vlasnikom kartice, ovi Uvjeti uređuju odnos između vas i Visa isključivo u odnosu na Visa Solution, a vaš Ugovor s vlasnikom kartice s vašim Izdavateljem regulira odnos između vas i Izdavatelja vaše kartice. Vi ste odgovorni osigurati da je vaša uporaba Visa Solution u skladu s bilo kojim Ugovorom s vlasnikom kartice.

  7. Pristojbe, naknade i porezi

  Vi ste isključivo odgovorni za pribavljanje bilo kojeg hardvera, uređaja, softvera, bežičnog i internetskog pristupa i ostalih stavki potrebnih za korištenje ili pristup Visa Solution kao i za sve povezane naknade, troškove ili ostale naplate. Naknade za slanje poruka i podataka mogu se primjenjivati. Također ste isključivo odgovorni za sve kamate, naknade, pristojbe ili troškove Izdavatelja bilo koje Podobne kartice koju koristite vezano uz Visa Solution, kao i za sve poreze ili obveze poreznog izvješćivanja u vezi s vašom uporabom Visa Solution.

  8. Privatnost

  Visa po potrebi obrađuje vaše osobne podatke kako bi vam pružila Visa Solution (kako je dogovoreno u ovim uvjetima usluge) i za povezane svrhe opisane u Globalnoj obavijesti o zaštiti privatnosti tvrtke Visa („Obavijest o zaštiti privatnosti”).  Za više informacija o tome kako Visa i njezine podružnice prikupljaju, štite i dijele vaše osobne podatke kada koristite Visa Solution i sve vaše izbore o privatnosti podataka koje imate, pročitajte Visa Globalnu obavijest o zaštiti privatnosti.

  Ako koristite neke druge usluge kojima upravlja vaš izdavatelj, trgovac ili bilo koja treća strana (uključujući kada su te usluge dostupne putem Visa Solution), mogu se primijeniti zasebne obavijesti o zaštiti privatnosti.

  Visa Solution koristi Googleovu funkciju automatskog popunjavanja za pojednostavljenje iskustva Visa Solution.  U mjeri u kojoj Google obrađuje vaše osobne podatke, to čini u skladu sa svojim uvjetima usluge i pravilima o zaštiti privatnosti.

  Vi ste odgovorni osigurati da osobni podaci povezani s vašim računom ostanu primjereni i ažurni. 

  9. Vlasnička prava

  Sva vlasnička prava na Visa Solution, uključujući i sadržaj, zadržava Visa, njene podružnice i njihovi davatelji licencija te su zaštićena primjenjivim autorskim pravima, zaštitnim znakovima i ostalim vlasničkim pravima (uključujući intelektualno vlasništvo) i međunarodnim ugovorima. Sva prava koja vam nisu izričito dodijeljena ovim Uvjetima zadržava Visa, njezine podružnice i njihovi davatelji licencija. Ništa u ovim Uvjetima ne daje vam nikakvo pravo na korištenje bilo kojeg od zaštitnih znakova, oznaka usluge, logotipa ili ostalih oznaka porijekla tvrtke Visa, njezinih povezanih društava ili bilo koje treće strane. „Povezano društvo” je entitet koji je pod kontrolom, kontrolira ili je pod zajedničkom kontrolom tvrtke Visa.

  10. Dodjela licenci

  Visa vam dodjeljuje ograničenu, opozivu, neisključivu, nepodlicenciranu i na drugi način neprenosivu licencu za korištenje Visa Solution u skladu s ovim Uvjetima sve dok ste registrirani u Visa Solution. Visa može prema isključivom diskrecionom pravu suspendirati, obustaviti ili ukinuti ovu licencu u bilo koje vrijeme, iz bilo kojeg razloga. Sva prava koja vam nisu izričito dodijeljena ovim Uvjetima zadržava Visa, njezina Povezana društva i njihovi davatelji licencija.

  11. Povratne informacije

  Ako pošaljete povratne informacije ili prijedloge o Visa Solution, možemo upotrijebiti vaše povratne informacije ili prijedloge bez ikakve obveze prema vama.

  12. Ponašanje korisnika

  Slažete se da ćete se pridržavati svih primjenjivih zakona, pravila i propisa te drugih zakonskih zahtjeva koji se odnose na vašu upotrebu usluge Visa Solution. Osim toga, slažete se:
 • koristiti Visa Solution samo u skladu sa zakonom;
 • ne koristiti Visa Solution uz kršenje ovih Uvjeta;
 • ne izazivati smetnje ili ometati sigurnost ili rad Visa Solution ili na drugi način zloupotrebljivati Visa Solution ili bilo koji dio Visa Solution;
 • ne pokušati dobiti neovlašteni pristup Visa Solution ili dijelovima Visa Solution koji su ograničeni od općeg pristupa;
 • ne koristiti Visa Solution na bilo koji način koji bi se mogao smatrati lažnim i/ili klevetničkim, uvredljivim, vulgarnim, uznemirujućim, opscenim, pokvarenim, prijetećim, napadačkim u pogledu privatnosti osobe ili kršenjem prava trećih strana;
 • ne reproducirati Visa Solution u bilo kojem obliku, niti pohraniti ili uključiti Visa Solution u bilo koji sustav za pronalaženje informacija, elektronički, mehanički ili bilo koji drugi način;
 • ne kopirati, oponašati, klonirati, iznajmljivati, davati u zakup, prodavati, komercijalno iskorištavati, mijenjati, dekompilirati, rastavljati, distribuirati, vršiti obrnuti inženjering ili prenositi Visa Solution ili bilo koji njegov dio;
 • ne koristiti bilo koji uređaj, softver ili rutinu za ometanje ili pokušaj ometanja pravilnog rada Visa Solution i/ili poduzimanje bilo kakvih radnji koje nameću nerazumno ili nerazmjerno veliko opterećenje Visa Solution sustava, kako to odredi Visa po isključivom diskrecijskom pravu; te
 • pridržavati se svih drugih zahtjeva, restrikcija ili ograničenja koja povremeno nameće Visa ili vaš Izdavatelj.

  13. Odricanje od jamstava i ograničenje odgovornosti

  VISA SOLUTION, U CIJELOSTI I DJELOMIČNO, UKLJUČUJUĆI SVE USLUGE, PRUŽA SE NA TEMELJU „KAKVA JEST”I „KAKO JE DOSTUPNA”, BEZ IZRIČITIH ILI IMPLICITNIH JAMSTAVA BILO KOJE VRSTE, UKLJUČUJUĆI JAMSTVA VLASNIŠTVA, IMPLICITNA JAMSTVA O UTRŽIVOSTI ILI PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU. NE JAMČIMO DA JE VISA SOLUTION SUSTAV BEZ VIRUSA ILI DA ĆE PRISTUP USLUZI VISA SOLUTION BITI BEZ PREKIDA. U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ VAŽEĆIM ZAKONOM, IZRIČITO PRIHVAĆATE I SUGLASNI STE PREUZETI ISKLJUČIVU ODGOVORNOST I RIZIK ZA VAŠU UPORABU USLUGE VISA SOLUTION TE REZULTATE I PERFORMANSE TOG SUSTAVA. 

  NI U KAKVIM OKOLNOSTIMA I NI POD JEDNIM PRAVNIM OSNOVAMA, UKLJUČUJUĆI NEMAR, VISA I NJEZINE POVEZANE TVRTKE TE SVAKI OD NJIHOVIH ODGOVORNIH OSOBA, DIREKTORA, KORISNIKA, ČLANOVA, ZAPOSLENIKA ILI OVLAŠTENIH ZASTUPNIKA (SKUPNO, „STRANE TVRTKE VISA”) NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU ŠTETU, ZAHTJEVE ILI GUBITKE KOJI NASTANU (UKLJUČUJUĆI NADOKNADIVE, SLUČAJNE, NEIZRAVNE, POSEBNE, POSLJEDIČNE, KAZNENE ILI PRIMJERNE ŠTETE), BEZ OBZIRA NA UZROK I BILO KOJU TEORIJU ODGOVORNOSTI, PROIZAŠLE IZ ILI U VEZI S USLUGOM VISA SOLUTION I/ILI OVIM UVJETIMA, ČAK I AKO SE STRANA TVRTKE VISA OBAVIJESTI O MOGUĆNOSTI TAKVIH ŠTETA, ZAHTJEVA ILI GUBITAKA. 

  BEZ OGRANIČAVANJA OPĆENITOSTI PRETHODNO NAVEDENOG, STRANE TVRTKE VISA NEĆE BITI ODGOVORNE VAMA ILI BILO KOJOJ TREĆOJ STRANI ZA: (I) VAŠU UPOTREBU ILI NEMOGUĆNOST UPOTREBE USLUGE VISA SOLUTION IZ BILO KOJEG RAZLOGA, UKLJUČUJUĆI ODBIJANJE IZDAVATELJA DA ODOBRI, ILI TRGOVCA DA PRIHVATI TRANSAKCIJU; (II) BILO KAKVU ROBU, USLUGE ILI INFORMACIJE KUPLJENE ILI PRIMLJENE UPOTREBOM USLUGE VISA SOLUTION, UKLJUČUJUĆI VAŠU NEMOGUĆNOST PRIMANJA ILI NEMOGUĆNOST VRAĆANJA TAKVE ROBE, USLUGE ILI INFORMACIJE; (III) SPOROVI IZMEĐU VAS I TRGOVCA; (IV) BILO KAKVE NETOČNOSTI, NEPOTPUNOSTI ILI DEZINFORMACIJE SADRŽANE U BILO KOJIM INFORMACIJAMA PRUŽENIM KROZ VISA SOLUTION, UKLJUČUJUĆI INFORMACIJE KOJE JE DOSTAVIO VAŠ IZDAVATELJ ILI DRUGE TREĆE STRANE; (V) NEOVLAŠTENI PRISTUP ILI IZMJENE ILI GUBITAK VAŠIH PRIJENOSA, PODATAKA ILI DRUGIH INFORMACIJA KOJI SU PRIKUPLJENI, POHRANJENI ILI POSLANI PREKO VISA SOLUTION; (VI) POGREŠKE, ZASTOJ SUSTAVA, PREKIDI U RADU MREŽE ILI SUSTAVA, OŠTEĆENJE DATOTEKE ILI PREKIDI USLUGA; ILI (VII) BILO KOJU DRUGU VAŠU UPORABU USLUGE VISA SOLUTION. OSIM TOGA, STRANE TVRTKE VISA NEĆE BITI ODGOVORNE ZA BILO KAKVO NEISPUNJAVANJE OBAVEZA SADRŽANIH U OVIM UVJETIMA, BILO IZRAVNO ILI NEIZRAVNO, ZBOG NEUSPJEHA BILO KOJE OPREME, PROBLEMA S PRIJENOSOM ILI ISPORUKOM, ILI BILO KOJEG INDUSTRIJSKOG SPORA, RATA, PRIRODNE KATASTROFE, TERORIZMA, EKSPLOZIJE, BOŽJEG ČINA ILI BILO KOJEG DRUGOG DOGAĐAJA IZVAN NAŠE KONTROLE. 

  UNATOČ BILO ČEMU SUPROTNOM SADRŽANOM OVDJE, UKUPNA ODGOVORNOST STRANA TVRTKE VISA PREMA VAMA PROIZAŠLA IZ BILO KOJE PRAVNE OSNOVE BIT ĆE UVIJEK OGRANIČENA NA MANJI IZNOS IZMEĐU (A) STVARNOG IZNOSA VAŠEG GUBITKA ILI (B) 100 USD (ILI EKVIVALENTA U LOKALNOJ VALUTI). 

  NEKE NADLEŽNOSTI NE DOPUŠTAJU ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI, ISKLJUČENJE ILI OGRANIČENJE ODREĐENIH JAMSTAVA, OBAVEZA I ŠTETA, TAKO DA SE NEKA OD GORE NAVEDENIH ODRICANJA OD ODGOVORNOSTI, ISKLJUČENJA I OGRANIČENJA MOŽDA NE ODNOSE NA VAS. U TAKVIM NADLEŽNOSTIMA, ODGOVORNOST STRANA TVRTKE VISA BIT ĆE OGRANIČENA U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ VAŽEĆIM ZAKONOM. NIŠTA U OVIM UVJETIMA NE ISKLJUČUJE ODGOVORNOST STRANA VISE ZA (A) SMRT ILI OSOBNU OZLJEDU UZROKOVANU NEMAROM, (B) PRIJEVARU ILI LAŽNO PRIKAZIVANJE ILI (C) BILO KOJU STVAR KOJA BI BILA PROZAKONITA ZA STRANE VISE DA ISKLJUČI ILI OGRANIČI ILI POKUŠA ISKLJUČITI ILI OGRANIČITI ODGOVORNOST.

  14. Bez preporuka; sporovi s trgovcima

  Visa ne podržava niti sponzorira, i nije odgovorna za: (i) Izdavatelje ili operatere platnih mreža ili digitalnih novčanika ili ostale treće strane koje olakšavaju iskustvo plaćanja ili koje možete koristiti u vezi s uslugom Visa Solution; (ii) kupljene robe ili usluge ili transakcije u vezi s Visa Solution; (iii) poštivanje ili ispunjavanje kupljene robe ili usluga ili transakcija u vezi s Visa Solution; i (iv) trgovce čija se roba ili usluge mogu kupiti ili s kojima se obavlja transakcija vezana uz Visa Solution.

  15. Mrežne stranice, sadržaj i resursi trećih strana

  Visa Solution može biti dostupna putem trećih strana koje olakšavaju iskustvo transakcija, uključujući njihove mrežne stranice, domene ili aplikacije, a može vam dopustiti povezivanje ili pristup izravnim vezama s takvim trećim stranama ili njihovim mrežnim stranicama, sadržajem i resursima, uključujući i društvene medije. Potvrđujete da Visa nema kontrolu i da se nužno ne slaže sa stavovima, mišljenjima ili sadržajem takvih trećih strana ili njihovih mrežnih stranica, domenama, aplikacijama, sadržajima ili resursima, koje su dostupnima učinile tvrtke ili osobe koje nisu Visa. Potvrđujete i slažete se da Visa nije odgovorna za dostupnost takvih mrežnih stranica, domena, aplikacija, sadržaja ili resursa. Nadalje, prihvaćate da Visa nije odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu koja može nastati kao rezultat tih trećih strana, uključujući mrežne stranice trećih strana, domene, aplikacije, sadržaj ili resurse, uključujući gubitke ili štete pretrpljene u vezi s kupnjama obrađenim putem Visa Solution.

  16. Izmjena Visa Solution i ovih Uvjeta; Raskid

  Visa može, prema isključivom diskrecionom pravu, privremeno ili trajno prekinuti, promijeniti, izmijeniti, obustaviti, poboljšati ili ukinuti bilo koji ili sve aspekte Visa Solution, uključujući dostupnost bilo kojeg dijela Visa Solution u bilo kojem trenutku sa ili bez prethodne obavijesti upućene vama, te ste suglasni da Visa neće biti odgovorna vama ili bilo kojoj trećoj strani kao rezultat poduzimanja bilo koje od ovih radnji. Vaša daljnja upotreba Visa Solution nakon izvršenih promjena, izmjena ili poboljšanja bilo kojeg ili svih aspekata Visa Solution tumačit će se kao vaše prihvaćanje takvih promjena, izmjena ili poboljšanja te primjenjivost ovih Uvjeta na Visa Solution s takvim promjenama, izmjenama ili poboljšanjima.

  Ako se ne slažete s bilo kojim od ovih Uvjeta, ne smijete koristiti Visa Solution. Visa zadržava pravo, prema isključivom diskrecijskom pravu, izmijeniti ove Uvjete u bilo kojem trenutku. Visa može promijeniti ove Uvjete objavljivanjem nove verzije bez obavijesti koju smatramo razumnom u okolnostima, uključujući takvu obavijest na našoj mrežnoj stranici ili bilo kojoj drugoj mrežnoj stranici koja se održava u svrhu pružanja Visa Solution. Uvijek ćemo objaviti najnoviju verziju ovih Uvjeta na mrežnoj stranici. Datum posljednje izmjene bit će označen pod datumom „Posljednjeg ažuriranja” u nastavku. U najvećoj mjeri dopuštenoj važećim zakonom, vaša daljnja uporaba ili sudjelovanje u Visa Solution nakon bilo kakve takve izmjene smatra se vašim prihvaćanjem ovih uvjeta u izmijenjenom obliku.

  Možete prekinuti vašu uporabu Visa Solution u bilo kojem trenutku, uključujući i ako niste zadovoljni promjenama koje napravimo u Uvjetima. Možete se odjaviti iz Visa Solution slijedeći upute u odjeljku Korisničke podrške na mrežnoj stranici Visa Solution. Visa može obustaviti, prekinuti ili ukinuti vaš pristup ili uporabu Visa Solution u bilo kojem trenutku, odmah i bez prethodne obavijesti ili obveze prema vama, (i) ako prekršite bilo koji od ovih Uvjeta ili (ii) iz bilo kojeg drugog komercijalno razumnog razloga, prema isključivom diskrecijskom pravu Vise. Visa nije odgovorna za bilo kakvu suspenziju, obustavu, prekid, promjenu ili izmjenu vaše uporabe ili pristupa Visa Solution. Nakon raskida, vi snosite odgovornost za sva plaćanja i ostale obveze koje ste imali prema ovim Uvjetima.

  17. Opći uvjeti

  1. Obavijesti.
   Slažete se da vam Visa može pružiti obavijesti i druga otkrivanja u vezi s Visa Solution putem e-pošte, objava na mrežnoj stranici ili drugih oblika elektroničke komunikacije. Sva elektronička komunikacija koju mi uputimo vama smatra se komunikacijom „u pisanom obliku” i smatra se da vam je isporučena na datum stvarnog primitka ili pet dana od datuma slanja ili distribucije, ovisno o tome što nastupi ranije. Nismo obvezni pružiti vam dodatne tiskane poruke u vezi s vašom uporabom Visa Solutiona.
   Vaša je odgovornost osigurati redovito provjeravanje ima li među vašim e-porukama obavijesti od nas. Morate osigurati da e-pošta od nas nije blokirana na vašem računu e-pošte, a također i da adresa e-pošte koju ste nam dali ostane aktualna. Osim toga, ovlašćujete nas da postupamo u skladu s uputama koje ste nam dali elektroničkim putem.
   Morate imati korisničko ime za račun Visa Solution za elektronički pristup informacijama ili za obavljanje bilo kakvih aktivnosti u vezi s vašim računom Visa Solution.
  2. Odricanje.
   Naš propust ili kašnjenje u ostvarivanju ili provedbi bilo koje odredbe ili prava sadržanog u ovim Uvjetima neće se smatrati odricanjem od takve odredbe ili prava.
  3. Cjelokupni ugovor.
   Ovi Uvjeti predstavljaju cjelokupni ugovor između Vise i vas u vezi s vašom uporabom Visa Solution.
  4. Odvojivost.
   Vi i Visa suglasni ste da ako se bilo koja odredba ovih Uvjeta smatra nezakonitom, ništavnom (uključujući na temelju zakona) ili iz bilo kojeg razloga neprovedivom od strane nadležnog suda, ta će se odredba smatrati odvojivom od ovih Uvjeta i neće utjecati na valjanost i provedivost svih preostalih odredbi.
  5. Tumačenje.
   Naslovi i podnaslovi služe samo radi praktičnosti i neće se smatrati uključenima u svrhu tumačenja. Riječi poput „ovdje”, „ovdje navedeno” i „u nastavku” znače i odnose se na sve ove Uvjete, a ne na bilo koji određeni njihov dio. Pojam „uključujući” znači „uključujući, bez ograničenja”. Kad god se ovdje koristi, jednina uključuje množinu, množina uključuje jedninu, a uporaba bilo kojeg spola primjenjuje se na sve spolove.
  6. Odnos stranaka.
   Ništa u ovim Uvjetima neće se tumačiti kao stvaranje zajedničkog pothvata, partnerstva, zaposlenja ili odnosa zastupanja između vas i Vise, a vi nemate nikakvu ovlast za stvaranje bilo kakve obveze ili davanje bilo kakve izjave u ime tvrtke Visa.
  7. Obeštećenje.
   U najvećoj mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, suglasni ste da ćete obeštetiti, braniti i zaštititi strane tvrtke Visa od bilo kakvog gubitka, odgovornosti, potraživanja ili zahtjeva, štete, novčanih kazni i troškova, zbog vašeg kršenja ovih uvjeta ili koji proizlaze iz njih.
  8. Rješavanje sporova i Mjerodavno pravo.
   Do najveće moguće mjere dozvoljene prema zakonu, vi i Visa prihvaćate da:
   1. ako ste rezident Podobne nadležnosti osim onih navedenih u točki H (b.) u nastavku, primjenjuje se sljedeća odredba o mjerodavnom pravu i arbitraži:
    OVO POGLAVLJE SADRŽI ODREDBU O ARBITRAŽI. MOLIMO DA GA PAŽLJIVO PROČITATE. NJIME SE PREDVIĐA DA SE SVAKI ZAHTJEV KOJI SE ODNOSI NA VISA SOLUTION ILI OVE UVJETE RJEŠAVA OBVEZUJUĆOM ARBITRAŽOM. TIJEKOM ARBITRAŽE VI I VISA NEMATE PRAVO VODITI SPOR NA SUDU NITI IMATI SUĐENJE S POROTOM VEZANO ZA SPOR. ARBITRAŽA SPOROVA VODI SE SAMO NA POJEDINAČNOJ OSNOVI. PRAVA OTKRIVANJA PRIJE SASLUŠANJA I ŽALBENI POSTUPAK NAKON SASLUŠANJA SU OGRANIČENI, ALI SUDAC MOŽE DOSUDITI NADOKNADU ŠTETE I OSLOBOĐENJE KOJI SU DOPUŠTENI OVIM UVJETIMA.
    Svaki spor, uzrok tužbe, potraživanje ili nesuglasica koji proizađu iz ili u vezi s uslugom Visa Solution uslugom ili ovim Uvjetima, uključujući nastajanje, tumačenje, kršenje, izvedbu, raskid, provođenje, tumačenje ili važnost ovih Uvjeta, važnost i provođenje ove odredbe i utvrđivanje opsega ili primjenjivosti ugovora za arbitražu (navodi se u odjeljku H(a) kao „Spor”) koji može biti predmet arbitraže, rješavaju se isključivo sukladno postupku i klauzuli o arbitraži koja je navedena u ovom odjeljku. Svaki spor između vas i Vise rješava se preko obavezne arbitraže, osim kada ste rezident SAD-a, onda možete potraživati na sudovima za potraživanja male vrijednosti (ako vaš zahtjev ispunjava uvjete). Ova klauzula o arbitraži primjenjuje se samo na sporove s tvrtkom Visa u vezi s Visa Solution. Ako imate spor sa Izdavateljem vaše Podobne kartice, taj spor morate riješiti sa svojim Izdavateljem.
    Svaku arbitražu između vas i Vise vodi JAMS sukladno svojim sveobuhvatnim Pravilima i postupcima o arbitraži ako boravite u SAD i Međunarodnim pravilima o arbitraži JAMS -a ako boravite izvan SAD-a do mjere da ta pravila ne dolaze u sukob sa ovom odredbom. Kopiju ovih pravila možete dobiti ako kontaktirate JAMS na broj 1-800-352-5267, ako se pisanim putem obratite JAMS na adresu 620 Eighth Avenue, 34th Floor, New York, NY 10018 ili online na www.jamsadr.com ili www.jamsinternational.com/.
    SVAKA ARBITRAŽA VODI SE SAMO NA POJEDINAČNOJ OSNOVI. TO ZNAČI DA VAMA I TVRTKI VISA NIJE DOPUŠTENO UDRUŽIVANJE ILI OBJEDINJAVANJE ODŠTETNIH ZAHTJEVA U ARBITRAŽI S DRUGIMA, OSIM AKO SE VI I VISA DRUKČIJE NE DOGOVORITE U PISANOJ FORMI TE VAMA I TVRTKI VISA NIJE DOPUŠTENO ARBITRIRANJE BILO KAKVIH ZAHTJEVA KAO PREDSTAVNIKU ILI ČLANU SKUPINE. PRIHVAĆANJEM OVIH UVJETA, VI I VISA SE ODRIČETE PRAVA NA SUDJELOVANJE U KOLEKTIVNOJ TUŽBI. Arbitraža se vodi pred jednim arbitražnim sudcem. Arbitraža se vodi (i) telefonom, online i/ili izričito temeljem pismenih podnesaka, specifičan način bira strana koja pokreće arbitražu; i (ii) ne uključuje osobno pojavljivanje bilo koje strane ili svjedoka osim ako nije drugačije dogovoreno između strana. Vi i Visa se zajednički dogovarate o arbitražnom sudcu. Ako se vi i Visa ne možete dogovoriti po pitanju arbitražnog sudca, isti se imenuje sukladno postupcima JAMS. Ako se iz bilo kojeg razloga spor nastavi na sudu, a ne na arbitraži, vi i Visa se odričete bilo kakvog prava na suđenje uz porotu.
    Možete birati da angažirate odvjetnika, ali niste obvezni tako postupiti. Svaka strana odgovorna je za naknade i troškove svojih odvjetnika, osim onog što je dosuđeno od strane arbitražnog sudca sukladno primjenjivom zakonu. Strana koja pokreće arbitražu plaća naknadu za podnošenje (osim ako nije drugačije odredio JAMS uslijed pronalaženja poteškoća). Visa prosljeđuje sve administrativne naknade, naknade povezane sa upravljanjem slučajem i naknade arbitražnog sudca, a koje su povezane sa arbitražom preko plaćanja izravno JAMS-u. Na kraju arbitraže, naknade koje je platila Visa se dijele između vas i Vise po uputi arbitražnog suca sukladno postupcima JAMS-a.
    O svim pitanjima odluku donosi arbitražni sudac, uključujući pitanja vezana za opseg i provodivost ove odredbe o arbitraži. Svaka odluka arbitražnog sudca je konačna. Presuda o dosuđivanju može se upisati u bilo koji sud koji ima nadležnost. Ova klauzula ne sprječava strane da traže privremene pravne lijekove kao pomoć pri arbitraži od suda koji ima odgovarajuću nadležnost. Kao što je opisano u prethodnom Odjeljku 13., odgovornost Vise je ograničena do najveće moguće mjere dozvoljene primjenjivim zakonom.
    Ovi uvjeti i prava strana pod njima bit će upravljani i tumačeni u skladu s zakonima savezne države Delaware, isključujući pravila o sukobu ili odabiru zakona.
    Ako se utvrdi da je odredba o arbitraži u ovom odjeljku neprovediva ili ako se utvrdi da je odricanje od prava na zajedničku tužbu neprovedivo iz bilo kojeg razloga u slučaju u kojem su podneseni navodi o grupnoj tužbi, primjenjuju se odredbe o mjerodavnom pravu i odabiru foruma opisane u točki H (b.) u nastavku.
    Ostatak ovog odjeljka odnosi se na stanovnike SAD-a:
    Arbitražni sudac ne može dosuditi kaznene ili primjerene štete, osim ako je dozvoljeno statutom ili pretplaćene naknade; niti arbitražni sudac može dosuditi neku slučajnu, izravnu ili posljedičnu štetu uključujući štetu za gubitak profita ili štete koju pretrpe treće strane. Bilo kakva ostvarena olakšica ne može utjecati na druge korisnike Visa Solution. Strane potvrđuju da ovi Uvjeti dokazuju transakciju koja uključuje trgovinu među državama. Bez obzira na odredbu u prethodnom stavku po pitanju primjenjivog materijalnog prava, svaku arbitražu koja se vodi sukladno Uvjetima i ovom poglavlju regulira Zakon o federalnoj arbitraži (9 U.S.C, pogl. 1-16).
   2.  ako ste stanovnik (i) Argentine, Brazila, Kanade ili Podobne nadležnosti u Europi, (ii) bilo koje Podobne nadležnosti u kojoj se utvrdi da je odredba o arbitraži u stavku H (a.) iznad neprovediva, ili (iii) bilo koje druge Podobne nadležnosti gdje se utvrdi da je odricanje od prava na kolektivnu tužbu neprovedivo iz bilo kojeg razloga u predmetu u kojem su iznesene tvrdnje o kolektivnoj tužbi, tada će se primjenjivati sljedeće: (x) svi sporovi, zahtjevi ili uzroci tužbe koji proizlaze iz ili u vezi s ovim Uvjetima ili uslugom Visa Solution regulirat će se i tumačiti u skladu sa zakonima Podobne nadležnosti vašeg prebivališta; i (y) bilo koji sporovi, zahtjevi ili uzroci tužbe koji proizlaze iz ili u vezi s ovim Uvjetima ili uslugom Visa Solution bit će riješeni u okviru nadležnih građanskih sudova unutar takve Podobne nadležnosti. Svi obvezni zakoni o zaštiti potrošača i dalje su primjenjivi.
  9. Dodjeljivanje.
   Ne možete dodijeliti ove uvjete, ni po zakonu ni na drugi način, bez prethodnog pisanog pristanka od strane Visa. Visa zadržava pravo dodijeliti ove Uvjete te prava i obveze prema ovom Ugovoru bilo kojoj trećoj strani bez prethodne obavijesti ili pristanka od vas. Podložno navedenom, ovi Uvjeti će biti obvezujući, i u korist te provedivi protiv vas i vaših odgovarajućih nasljednika i zastupnika. Možete prekinuti vašu upotrebu Visa Solution u bilo kom trenutku, uključujući i ako niste zadovoljni našim dodjeljivanjem ovih Uvjeta.
  10. Odredbe specifične za državu.

  K. Preživljavanje.
  Unatoč raskidu ovih Uvjeta, ovi Uvjeti i dalje se primjenjuju na bilo koju uporabu Visa Solution prije raskida. Svi dijelovi ovih Uvjeta koji bi po svojoj prirodi trebali ostati na snazi i nakon raskida, tako će preživjeti i svaki raskid ovih Uvjeta ili vašu uporabu Visa Solution, uključujući, bez ograničenja, odjeljak Rješavanje sporova i Mjerodavno pravo.

  L. Kontaktirajte nas.
  Ako imate bilo kakvih pitanja ili dvojbi o Visa Solution usluzi, pogledajte odjeljak Često postavljana pitanja na mrežnoj stranici. Ako u Često postavljenim pitanjima ne pronađete odgovore na svoja pitanja ili dvojbe, možete nas kontaktirati poštom na adresu Visa U.S.A. Inc., Visa Solution, 900 Metro Center Blvd., Foster City, CA 94404-2172, SAD ili nas kontaktirajte.

Posljednje ažuriranje: 1. srpanj 2024.

© 2024 Visa. Sva prava pridržana.


Visa korisnička podrška

Napomena o privatnosti

Korisnička podrška