Svi zaslužuju jednake šanse

Radimo na poboljšanju statusa žena, ljudi drugih rasa i LGBTQ+ zajednice jer svi zaslužuju jednake šanse za gospodarski napredak.