Svi zaslužuju jednake šanse

Radimo na rješavanju problema koji utječu na žene, etničke grupe i LGBTQ+ zajednicu jer svi zaslužuju jednake šanse za gospodarski napredak.