Zajednica je uspješna ako su uspješni njezini pojedinci i male tvrtke

Surađujemo s fin. institucijama, vladama i fin.-tehn. tvrtkama na fin. rješenjima za zajednice bez bankovnih usluga. Pružamo pomoć organizacijama i malim tvrtkama u borbi s pandemijom.
British Red Cross logo and a Bankable Visa card.